Zomervakantie

GENIET VAN EEN DEUGDDOENDE EN ZONNIGE VAKANTIE!

INSCHRIJVINGEN VANAF MAANDAG 20/08/18 VAN 10.00 TOT 15.00 UUR
OF NA AFSPRAAK VIA TEL. 016/56 61 50

WE ZIEN ELKAAR WEER OP MAANDAG 3 SEPTEMBER 2018

Een leuke fotoreportage van de diplomauitreiking en receptie

van onze zesdeklassers op 28 juni 2018 vind je hier

Laatste maand van het schooljaar!

 

Donderdag 7 juni: schoolreis voor 2de + 3de + 4de leerjaar naar Technopolis

Donderdag 14 juni: info Werchter – 20.00 uur in de polyvalente ruimte

Vrijdag 15 juni: schoolreis voor de kleuters naar het Ollemanshoekje

Oudercontacten: zie agenda (links op de homepagina)

Vrijdag 22 juni: sportdag voor de kleuters en de lagere school

Dinsdag 26 juni: Megakidsfietseling voor 5de + 6de leerjaar

Donderdag 28 juni: uitreiking getuigschriften + receptie 6de leerjaar

Vrijdag 29 juni: laatste schooldag – de lessen eindigen om 12.00 uur
Indien je kind(eren) naar de opvang moet(en), vergeet niet tijdig in te schrijven!

Inschrijvingen 2018 – 2019

Voor de kleuters van geboortejaar 2016 starten de inschrijvingen, rekeninghoudend met de LOP-afspraken van Aarschot, op onderstaande data:

  • Voorrang broer/zus: eerste 10 schooldagen van maart 2018 (van 1 tot en met 14 maart 2018)
  • Voorrang kinderen personeel: elfde en twaalfde schooldag van maart 2018 (15 en 16 maart 2018)
  • Voorrang indicator* – niet-indicatorleerling*: eerste 10 schooldagen van april 2018 (van 16 april tot en met 27 april)
  • Vrije inschrijvingen: vanaf 3 mei 2018

Bij de inschrijving wordt er een kopie van de isi+kaart of kids-id van jouw kind genomen, gelieve één van deze kaarten mee te brengen.

*Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet:
• het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de
leerling betrekking heeft, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap;
• de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift
van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee
gelijkwaardig studiebewijs. Voor gelijkwaardigheid van diploma’s kan NARIC worden gecontacteerd.

*Een niet-indicatorleerling is bijgevolg een leerling die aan geen enkele van bovenvermelde indicatoren beantwoordt.

 

Mededeling

Er zijn nog schoolkalenders te koop – € 9,00

Pedagogische studiedag gaat door op woensdag 31 januari 2018
en niet op 21 januari 2018
zoals bij het begin van het schooljaar werd meegedeeld!

Facebook