OPENDEUR!!!

WELKOM OP ONZE OPEN DEUR

OP ZATERDAG 2 JUNI 2018

14.00 – 16.00 uur: kom een kijkje nemen in de klassen en maak kennis met de leerkrachten

16.15 – 18.00 uur: afsluiting jaarthema “HALLO WERELD” – de kinderen maken een reis rond de wereld!

16.00 – 19.00 uur: barbecue (vooraf inschrijven verplicht!)
                                  inschrijven kan via de brief die de kinderen meekregen of via

De ouderraad zorgt voor een gezellig terras met drank en ijsjes!

 

Inschrijvingen 2018 – 2019

Voor de kleuters van geboortejaar 2016 starten de inschrijvingen, rekeninghoudend met de LOP-afspraken van Aarschot, op onderstaande data:

  • Voorrang broer/zus: eerste 10 schooldagen van maart 2018 (van 1 tot en met 14 maart 2018)
  • Voorrang kinderen personeel: elfde en twaalfde schooldag van maart 2018 (15 en 16 maart 2018)
  • Voorrang indicator* – niet-indicatorleerling*: eerste 10 schooldagen van april 2018 (van 16 april tot en met 27 april)
  • Vrije inschrijvingen: vanaf 3 mei 2018

Bij de inschrijving wordt er een kopie van de isi+kaart of kids-id van jouw kind genomen, gelieve één van deze kaarten mee te brengen.

*Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet:
• het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de
leerling betrekking heeft, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap;
• de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift
van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee
gelijkwaardig studiebewijs. Voor gelijkwaardigheid van diploma’s kan NARIC worden gecontacteerd.

*Een niet-indicatorleerling is bijgevolg een leerling die aan geen enkele van bovenvermelde indicatoren beantwoordt.

 

Mededeling

Er zijn nog schoolkalenders te koop – € 9,00

Pedagogische studiedag gaat door op woensdag 31 januari 2018
en niet op 21 januari 2018
zoals bij het begin van het schooljaar werd meegedeeld!

Kerstconcert

Ons kerstconcert was weer een topper.
Een dikke dankjewel aan alle mensen die ons lekker gebak bezorgden en aan alle aanwezigen.

Klik op bovenstaande foto voor enkele leuke foto’s!

Facebook