Fabienne Utens

Verkeer op school 2018

PERSBERICHT – 30 november
2018

VRIJE BASISSCHOOL PASTOOR DERGENT – GELRODE bekroond met Verkeer op School-medaille

VRIJE BASISSCHOOL PASTOOR
DERGENT uit GELRODE werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde)
beloond met een gouden Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze
bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie. In totaal
reikte de VSV dit jaar 95 gouden, 171 zilveren, 639 bronzen en 12 kleutermedailles
uit op basis van de activiteiten die de scholen organiseerden. In totaal zijn
dat 917 medailles. Een stijging met 33% tegenover vorig jaar. 39% van alle
Vlaamse basisscholen behaalden een medaille Verkeer op School.

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste
plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan
VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte
aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter
theorielessen in de klas.

Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de
educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen (Voetgangersbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Voetgangersexamen),
fietsen (Loopfietsbrevetten, Fietsbrevetten Brons, Zilver en Het Grote
Fietsexamen
), De Grote Verkeerstoets waarmee scholen de
verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen, en Helm Op Fluo Top, de actie die kinderen
aanzet om een fluohesje en een fietshelm te dragen. Elk van deze
VSV-initiatieven levert de deelnemende scholen een punt op. Scholen kunnen ook
punten verdienen door verkeersouders
in te schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen Verkeer op School.

VRIJE BASISSCHOOL PASTOOR DERGENT is één van die
scholen. In ruil krijgt de
school daarvoor een gouden medaille om aan de schoolpoort te hangen plus een
digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en mooie beloningen om
de verkeerswerking op school te ondersteunen (keuze uit een set voetgangers- en
fietsbrevetten, klemborden en bewegwijzering voor verkeersexamens).

Facebook