Instapdata

Uw kind kan instappen op één van de onderstaande instapdata indien hij / zij reeds 2,5 jaar geworden is op de instapdag.
Inschrijven kan gedurende het hele schooljaar 2017-2018

  • 6 november 2017
  • 8 januari 2018
  • 1 februari 2018
  • 19 februari 2018
  • 16 april 2018
  • 14 mei 2018

 

Inschrijvingen voor schooljaar 2017-2018 zijn mogelijk op (LOP-afspraken):

  • Voorrang broer/zus: eerste 10 schooldagen van maart 2017 (van 6 tot en met 17 maart 2017)
  • Voorrang kinderen personeel: elfde en twaalfde schooldag van maart 2017 (20 en 21 maart 2017)
  • Voorrang indicator* – niet-indicatorleerling* + BS Elzenhof: eerste 10 schooldagen van april 2017 (van 18 april tot en met 02 mei 2017)
  • Vrije inschrijvingen: vanaf de eerste schooldag vanaf 3 mei 2017

*Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet:
• het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de
leerling betrekking heeft, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap;
• de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift
van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee
gelijkwaardig studiebewijs. Voor gelijkwaardigheid van diploma’s kan NARIC worden gecontacteerd.

*Een niet-indicatorleerling is bijgevolg een leerling die aan geen enkele van bovenvermelde indicatoren beantwoordt.

Facebook