Mededeling

Er zijn nog schoolkalenders te koop – € 9,00

Pedagogische studiedag gaat door op woensdag 31 januari 2018
en niet op 21 januari 2018
zoals bij het begin van het schooljaar werd meegedeeld!

Facebook