Instapdata

Uw kind kan instappen op één van de onderstaande instapdata indien hij / zij reeds 2,5 jaar geworden is op de instapdag.
Inschrijven kan gedurende het hele schooljaar 2018-2019

  • 5 november 2018
  • 7 januari 2019
  • 1 februari 2019
  • 11 maart 2019
  • 23 april 2019
  • 3 juni 2019

 

Inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020 zijn mogelijk op (LOP-afspraken):

  • Voorrang broer/zus: eerste 10 schooldagen van maart (van 1 tot en met 21 maart 2019)
  • Voorrang kinderen personeel: elfde en twaalfde schooldag van maart (22 en 26 maart 2019)
  • Voorrang indicator* – niet-indicatorleerling* + BS Elzenhof: eerste 10 schooldagen van april (van 1 april tot en met        29 april 2019)
  • Vrije inschrijvingen: vanaf 2 mei 2019

*Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet:
• het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de
leerling betrekking heeft, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap;
• de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift
van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee
gelijkwaardig studiebewijs. Voor gelijkwaardigheid van diploma’s kan NARIC worden gecontacteerd.

*Een niet-indicatorleerling is bijgevolg een leerling die aan geen enkele van bovenvermelde indicatoren beantwoordt.

Facebook