Inschrijvingen 2018 – 2019

Voor de kleuters van geboortejaar 2016 starten de inschrijvingen, rekeninghoudend met de LOP-afspraken van Aarschot, op onderstaande data:

  • Voorrang broer/zus: eerste 10 schooldagen van maart 2018 (van 1 tot en met 14 maart 2018)
  • Voorrang kinderen personeel: elfde en twaalfde schooldag van maart 2018 (15 en 16 maart 2018)
  • Voorrang indicator* – niet-indicatorleerling*: eerste 10 schooldagen van april 2018 (van 16 april tot en met 27 april)
  • Vrije inschrijvingen: vanaf 3 mei 2018

Bij de inschrijving wordt er een kopie van de isi+kaart of kids-id van jouw kind genomen, gelieve één van deze kaarten mee te brengen.

*Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet:
• het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de
leerling betrekking heeft, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap;
• de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift
van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee
gelijkwaardig studiebewijs. Voor gelijkwaardigheid van diploma’s kan NARIC worden gecontacteerd.

*Een niet-indicatorleerling is bijgevolg een leerling die aan geen enkele van bovenvermelde indicatoren beantwoordt.

 

Facebook