Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing voor de website van de Vrije Basisschool Pastoor Dergent te Gelrode.

Deze website is gemaakt en wordt beheerd door de Vrije Basisschool Pastoor Dergent en de webmaster. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Links naar derden

Op onze website staan links naar andere websites. Onze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacyvoorwaarden waarnaar wordt verwezen.

Toegang voor onze bezoekers

Op onze website verkrijg je toegang zonder dat je je persoonsgegevens bekend hoeft te maken.

Indien u persoonsgegevens bekend maakt, worden deze niet automatisch bewaard en opgeslagen omdat we geen gebruik maken van cookies.

Privacy

Foto’s van onze kinderen worden nooit samen met naam en/of andere persoonlijke gegevens vermeld op de website. Het gaat ook steeds om foto’s van onze schoolactiviteiten, waarbij we altijd rekening houden met de heersende privacywetgeving.