Links naar andere site’s:

Logo SG De Parel
Onze school behoort tot de scholengemeenschap:
“De Parel van het Hageland”
Tegen zinloos geweld
Wij werken in onze school tegen zinloos geweld
Studietoelage
Sinds 1 september 2008 kan nu ook een schooltoelage (vroeger studiebeurs genoemd) bekomen worden voor kinderen van de basisschool.