Fijne feestdagen!

Het schoolteam van de vrije basisschool Pastoor Dergent Gelrode
wenst u fijne eindejaarsfeesten en een schitterend nieuwjaar!

Kerstconcert

Ons jaarlijks kerstconcert met gezellige kerstkraampjes gaat door op vrijdag 20 december 2019 vanaf 14.00 uur.

Optreden van de leerlingen start om 14.15 uur.

Iedereen van harte welkom!!!


Inschrijvingen 2,5-jarigen 2019-2020

Alle kindjes van het geboortejaar 2017 kunnen ingeschreven worden op:

  • Voorrang broer/zus: eerste 10 schooldagen van maart (van 1 tot en met 21 maart 2019)
  • Voorrang kinderen personeel: elfde en twaalfde schooldag van maart (22 en 26 maart 2019)
  • Voorrang indicator* – niet-indicatorleerling* : eerste 10 schooldagen van april (van 1 april tot en met 29 april 2019)
  • Vrije inschrijvingen: vanaf 2 mei 2019

Belangrijk: voor de inschrijving van uw zoontje/dochtertje hebben wij                                                                                de kids-ID of de ISI+kaart nodig!

 

*Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet:
• het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de
leerling betrekking heeft, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap;
• de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift
van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee
gelijkwaardig studiebewijs. Voor gelijkwaardigheid van diploma’s kan NARIC worden gecontacteerd.

*Een niet-indicatorleerling is bijgevolg een leerling die aan geen enkele van bovenvermelde indicatoren beantwoordt.

Facebook