Onze school

Schoolinformatie

Praktische info over de dagelijkse werking, zoals het start- en einduur van de lessen, regels rond veiligheid en orde, dranken, zwemmen, gymles en schoolvakanties.

Schoolinformatie
Begin en einde van de lessen
Veiligheid en orde
Dranken
Zwemmen
Gymles
Schoolvakanties

Begin en einde van de lessen

Onze schooldag begint om 8.50 uur tot 12.00 uur en gaat verder van 13.10 uur tot 15.30 uur, uitgezonderd maandag, dan eindigen de lessen om 15.55 uur.
Op woensdag
stoppen we om 12.00 uur.
Pas vanaf 8.30 uur is er opvang voorzien op de speelplaats.

De kinderen kunnen ’s avonds op de speelplaats blijven tot:

 • maandag: 16.10 uur
 • dinsdag, donderdag en vrijdag: 15.45 uur
 • woensdag: 12.15 uur

Veiligheid en orde

Kleuters kunnen zowel ’s middags als ’s avonds afgehaald worden in de polyvalente ruimte van de kleuterschool.

Om de veiligheidssituatie te vergroten worden de 2 schoolpoorten (lagere school en kleuter school) gedurende de dag afgesloten.
Concreet betekent dit dat de schoolpoorten zullen geopend zijn:

 • ’s morgens van 8.30 uur tot 9 uur
 • ’s middags van 12 uur tot 12.15 uur en van 12.40 uur tot 13.15 uur
 • ’s avonds van 15.55 uur tot 16.40 uur (op maandag)
 • 15.30 uur tot 16.10 uur (op dinsdag, donderdag en vrijdag)


Om de veiligheid van onze kinderen te garanderen vragen we je om aan te bellen aan de voordeur aan de Pastoor Dergentstraat wanneer je tijdens de schooluren in de school moet zijn. Bedankt voor je begrip.

Dranken

Alle kinderen brengen een eigen drinkbus mee, gevuld met water.

Zwemmen

De zwemlessen worden door de gymleerkracht, de klastitularissen en de redders gegeven in het zwembad van Aarschot.

De leerlingen worden verdeeld in niveaugroepen. De kleur van de badmuts is afhankelijk van de groep waarin je kind zit:

 • rood: watergewenning
 • geel: beginners
 • groen: kan minstens 1/2 lengte zwemmen, stijlverbetering
 • blauw: gevorderde zwemmers


De redders bepalen wanneer je kind mag doorschuiven naar een volgende groep. Overgaan naar een volgende groep betekent dat je kind een ander kleur badmuts krijgt.

De prijs van een badmuts bedraagt momenteel € 1,30.
De prijs voor het zwemmen bedraagt € 4,20 (inkom zwembad + busvervoer).

Dit schooljaar gaat het 4de leerjaar gratis zwemmen.

Wanneer?

 • 3de kleuterklas: na de paasvakantie wekelijks op maandag
 • lagere school: vanaf februari wekelijks op maandag


Indien je kind niet deelneemt aan de zwemles, wordt dit schriftelijk meegedeeld door de ouders. Mogen wij jullie er attent op maken dat, indien dit voor verschillende weken is, steeds een doktersattest vereist is.

Gymles

De leerlingen van de lagere school dragen turnkledij van de school.
Gelieve de turnkledij te voorzien van de naam van je kind, ook de sportschoenen.

Prijs turnkledij:

 • T-shirt: € 12
 • Broek korte pijp: € 12 (mag ook een zwart of donkerblauw broekje van thuis zijn)

Schoolvakanties

Een overzicht van de vakanties voor dit schooljaar en de volgende schooljaren vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen.