Praktisch

Leerlingenbegeleiding

Het Centrum voor leerlingbegeleiding (CLB) biedt gratis hulp bij vragen of bezorgdheden over de ontwikkeling van je kind: over leren en studeren, psychosociaal welzijn, begeleiding van de onderwijsloopbaan of preventieve gezondheidszorg.

Leerlingenbegeleiding

Wat doet een CLB?

Een CLB kan helpen bij vragen over:

  • Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, rekenen, leren ...
  • De onderwijsloopbaan: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma's ...
  • Psychisch en sociaal functioneren: depressieve gevoelens, stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, een moeilijke thuissituatie ...
  • Preventieve gezondheidszorg: gezondheidsproblemen, inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht ...

Ouders, leerlingen, leraren en directies kunnen er gratis terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers ...

Het CLB werkt vraaggestuurd: op vraag van de leerling, ouders of van de school.
Als leerling of ouder kan je altijd zelf om begeleiding vragen. Als de school het nodig vindt om een leerling door te verwijzen naar het CLB, zal ze dit eerst bespreken met de leerling en zijn ouders.

Als leerling of ouder kan je in 2 situaties de begeleiding van een centrum niet weigeren:

  • Bij problematische afwezigheden
  • Deelname aan een systematisch contact (voorheen het medisch onderzoek)


Contactgegevens CLB Aarschot

Centrum voor Leerlingenbegeleiding
Bekaflaan 63, 3200 Aarschot
016 56 72 39
info@clb-aarschot.be
https://www.vrijclb.be/vrij-clb-brabant-oost/aarschot

Meer info: