Onze school

Ouderraad

Een school wordt gedragen door vele handen. Bij die vele handen horen zeker ook die van onze ouderraad, een groep ouders die zich op vrijwillige basis inzet voor de school, met het welzijn van alle leerlingen voor ogen.

Ouderraad

Onze doelstellingen en kerntaken

In samenwerking met de directie en leerkrachten van de school praat, denkt, plant en werkt de ouderraad mee aan het creëren van een aangename school. De ouderraad heeft als basisdoelstelling de samenwerking tussen ouders en school bevorderen. Daarbij wil ze de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen.

Concreet neemt de ouderraad volgende vier kerntaken op:

  • Alle ouders informeren over haar activiteiten en standpunten.
  • Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen.
  • De lokale school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit in overleg met het schoolteam.
  • Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere door de schoolraad te adviseren.

Onze werking

De ouderraad heeft een aantal doelstellingen vooropgesteld:

  • Een aanspreekpunt zijn voor de ouders. We vinden het belangrijk dat ouders weten bij wie ze terecht kunnen met vragen, suggesties, … Op die manier willen we de betrokkenheid van de ouders bij het reilen en zeilen van de school verhogen en alle ouders verenigen.
  • Praktische hulp verlenen tijdens activiteiten op school, zoals het kinderfeest, grootouderfeest, opendeurdag, receptie zesdejaars, paasmaaltijd, … en eigen activiteiten organiseren zoals de papierslag, kinderfuif, pizzaverkoop, …
  • De school financieel ondersteunen. De opbrengsten van onze evenementen worden aangewend voor projecten zoals de verfraaiing van de speelplaats en de klaslokalen.
    In het verleden werd hiermee de zonnewering van de kleuterschool aangekocht, een deel van een smartboard betaald, en stond reeds de verfraaiing van de kleuterspeelplaats op het programma.

De vergaderingen van de ouderraad gaan maandelijks door in het leraarslokaal op de derde donderdag van de maand om 20u15.

Daarnaast wordt er gewerkt in werkgroepen rond verschillende thema’s, bv. communicatie, financiën, schoolraad, … en rond de verschillende activiteiten die we organiseren.

Het verslag van onze vergaderingen ligt steeds ter inzage op het secretariaat van de school, net als het huishoudelijk reglement van de ouderraad.

Aarzel niet om ons aan te spreken of te contacteren als je als ouder vragen of opmerkingen hebt over het schoolgebeuren.

Helpende handen zijn altijd welkom!

Heb je ook zin om je steentje bij te dragen en terecht te komen in een fijne groep van geëngageerde ouders? We zijn steeds op zoek naar helpende handen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Spreek ons aan aan de schoolpoort of stuur een mailtje naar ouderraad@vbsgelrode.be.

Activiteiten

Benieuwd naar wat de ouderraad organiseert? Alle toekomstige activiteiten vind je in het nieuwsoverzicht van onze school. Gebruik de handige filterfunctie om enkel de activiteiten en nieuwtjes van de categorie 'ouderraad' te bekijken. Of check onze Facebookpagina!

Wie zijn wij?

Virginie
Mama van Aline (2e kl)

Maarten
Papa van Lilly (L4) en Liv (3e kl)

Chris
Papa van Ben (L6)

Els
Mama van Cisse (L5)

Ineke
Mama van Artha-Mila (L2)en Aron-Milo (3e kl) en Amora-Noa

Bert
Papa van Paulien (L5) en Lauren (Instapklas)

Simon
Papa van Wannes (L6) en Marie (L4)

Reinhard
Papa van Kato (L6), Liene (L4) en Gust (2e kl)

Karen
Mama van Hendrik (L3) en Amelia (L1)

Riet
Mama van Aagje (L5) en Sil (L3)

Hannelore
Mama van Kahlan (L1), Owen (instapklas) en Quinn

Kristof
Papa van Victor (L2), Marcel (2e kl) en Rosalie