Inschrijvingen 2020 – 2021

Alle kindjes van het geboortejaar 2018 (ook al kunnen ze tijdens het schooljaar 2020 – 2021 niet meer instappen) en nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2020 – 2021 kunnen ingeschreven worden op:

  • Voorrang broer/zus (ook kinderen van dezelfde leefentiteit) + kinderen personeel: 2/03/2020 – 15/03/2020

Om de onderwijskansen van alle kinderen te vergroten, gelden er sinds enkele jaren nieuwe regels om in te schrijven in een school. Deze regels hebben betrekking op onder meer de start van de inschrijvingen, het aantal plaatsen in een school, de voorrangsperiodes, …

Meer info vind je via onderstaande link:

Er is altijd mogelijkheid tot een rondleiding in de school, dit kan tijdens of na de lesuren. Hiervoor maak je best een afspraak ( telefonisch of per mail). Een rondleiding duurt ongeveer 30 minuten. Voor de rondleiding hoef je niet te wachten tot het moment van inschrijving. 

Belangrijk: voor de inschrijving van uw zoontje/dochtertje hebben wij de kids-ID of de ISI+kaart nodig!

*Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet:
• het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de
leerling betrekking heeft, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap;
• de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs. Voor gelijkwaardigheid van diploma’s kan NARIC worden gecontacteerd.

*Een niet-indicatorleerling is bijgevolg een leerling die aan geen enkele van bovenvermelde indicatoren beantwoordt.

1 thought on “Inschrijvingen

  1. Pingback: ⚠️UPDATE: Inschrijvingen in de basisscholen in Aarschot worden opgeschoven – VBS Gelrode

Reacties zijn gesloten.