Inschrijvingen 2022 – 2023

Deze inschrijvingsafspraken gelden voor alle Aarschotse kleuter- en lagere scholen.
Alle peuters geboren in 2020 kunnen zich inschrijven (ook de kindjes die op het eind van het jaar geboren zijn en pas vanaf september 2023 naar school kunnen gaan).

  • Van 7 februari 2022 9.00 uur tot en met 20 februari 2022 17.00 uur kunnen broers/zussen van kinderen die al op school zitten én kinderen van personeelsleden zich inschrijven.
    Belangrijk is dat je deze voorrang niet laat voorbij gaan.
  • Vanaf 7 maart 2022 9.00 uur tot en met 20 maart 2022 17.00 uur kan iedereen zich inschrijven. Tijdens deze periode worden leerlingen in groepen opgedeeld om een sociale spreiding in de scholen te stimuleren.
  • Vanaf 28 maart 2022 9.00 uur start de vrije inschrijvingsperiode.

klik hier voor inschrijvingen

Om de onderwijskansen van alle kinderen te vergroten, gelden er sinds enkele jaren nieuwe regels om in te schrijven in een school. Deze regels hebben betrekking op onder meer de start van de inschrijvingen, het aantal plaatsen in een school, de voorrangsperiodes, …

Meer info vind je via onderstaande link:

Er is altijd mogelijkheid tot een rondleiding in de school, dit kan na de schooluren. Hiervoor maak je best een afspraak ( telefonisch of per mail). Een rondleiding duurt ongeveer 30 minuten. Voor de rondleiding hoef je niet te wachten tot het moment van inschrijving. 

Belangrijk: voor de inschrijving van uw zoontje/dochtertje hebben wij de kids-ID of de ISI+kaart nodig!

*Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet:
• het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de
leerling betrekking heeft, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap;
• de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs. Voor gelijkwaardigheid van diploma’s kan NARIC worden gecontacteerd.

*Een niet-indicatorleerling is bijgevolg een leerling die aan geen enkele van bovenvermelde indicatoren beantwoordt.

1 gedachte over “Inschrijvingen

  1. Pingback: ⚠️UPDATE: Inschrijvingen in de basisscholen in Aarschot worden opgeschoven – VBS Gelrode

Reacties zijn gesloten.