Schoolinfo

Begin en einde van de lessen

Onze schooldag begint om 8.50 uur tot 12.00 uur en gaat verder van 13.10 uur tot 15.30 uur, uitgezonderd maandag, dan eindigen de lessen om 15.55 uur. ’s Woensdags stoppen we om 12.00 uur.
Pas vanaf 8.30 uur is er opvang voorzien op de speelplaats.

De kinderen kunnen ’s avonds op de speelplaats blijven tot:

 • maandag: 16.10 uur
 • dinsdag, donderdag en vrijdag: 15.45 uur
 • woensdag: 12.15 uur

Veiligheid en orde

Kleuters kunnen zowel ’s middags als ’s avonds afgehaald worden in de polyvalente ruimte van de kleuterschool.

Om de veiligheidssituatie nog te vergroten worden de 2 schoolpoorten (lagere school en kleuter school) gedurende de dag afgesloten.

Concreet betekent dit dat de schoolpoorten zullen geopend zijn:

’s morgens van   8.30 uur tot 9 uur
’s middags van   12 uur tot 12.15 uur en van 12.40 uur tot 13.15 uur
’s avonds van     15.55 uur tot 16.40 uur (op maandag)
15.30 uur tot 16.10 uur (op dinsdag, donderdag en vrijdag)

Wanneer u om een of andere reden in de school moet zijn tijdens de schooluren, aarzel dan niet aan te bellen aan de voordeur langs de Pastoor Dergentstraat.

Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft: het is in het belang van en om de veiligheid van uw en onze kinderen.

Dranken

Alle kinderen brengen een eigen drinkbus mee met enkel onderstaande drankje:

 • Chocomelk
 • Melk
 • Water
 • Appelsap
 • Sinaasappelsap

Tijdens de winterperiode wordt er ’s middags soep voorzien.

Prijs:
Zie frigofiche

Zwemmen

De zwemlessen worden door de gymleerkracht, de klastitularissen en de redders gegeven in het zwembad van Aarschot.

De leerlingen worden verdeeld in niveaugroepen. De kleur van de badmuts is afhankelijk van de groep waarin uw kind zit:
– rood: watergewenning
– geel: beginners
– groen: kan minstens 1/2 lengte zwemmen, stijlverbetering
– blauw: gevorderde zwemmers
De redders bepalen wanneer uw kind mag doorschuiven naar een volgende groep. Overgaan naar een volgende groep betekent dat uw kind een ander kleur badmuts krijgt.

De prijs van een badmuts bedraagt momenteel € 1,30.
De prijs voor het zwemmen bedraagt € 3,80 (inkom zwembad + busvervoer).
Dit schooljaar gaat het 4de leerjaar gratis zwemmen.

 • 3de kleuterklas: na de paasvakantie om de week op maandag
 • lagere school: vanaf februari om de week op maandag

Indien uw kind niet deelneemt aan de zwemles, wordt dit schriftelijk meegedeeld door de ouders. Mogen wij jullie er attent op maken dat, indien dit voor verschillende weken is, steeds een doktersattest vereist is.

Gymles

De leerlingen van de lagere school dragen turnkledij van de school.

Prijs:
T-shirt: € 10
Broek korte pijp: € 10 (mag ook een zwart of donkerblauw broekje van thuis zijn)

Gelieve de turnkledij te voorzien van de naam van uw kind, ook de sportpantoffeltjes.

Kinderopvang STEKELBEES

Stekelbees is een initiatief van de VZW Dienst Opvanggezinnen van de Landelijke Beweging. Zij biedt u opvang: voor- en naschools, op woensdagnamiddagen, vakanties en schoolvrije dagen.
De kinderen worden opgevangen in een huiselijke, niet-schoolse sfeer, door kinderbegeleidsters. Zij krijgen een eigen opleiding en begeleiding van de dienst. Zij staan samen met de verantwoordelijke garant voor een kwaliteitsvolle opvang.

Waar gaat de opvang door:
Pastoor Dergentstraat 105 3200 Gelrode (huis naast de school)
Ingang = zij-ingang witte deur (aan brievenbus)
Tel.: 016/57 30 95

Openingsuren:
Op schooldagen van 7.00 uur tot 8.30 uur en van 15.45 uur tot 18.30 uur. (maandag vanaf 16.10 uur)
Op woensdagnamiddag van 12.00 uur tot 18.30 uur.

Goed om weten:
Je kind is gedurende het verblijf in de opvang en tijdens uitstapjes verzekerd voor lichamelijke ongevallen.
De kinderen worden ’s morgens door de ouders in het opvanglokaal gebracht en ’s avonds in het lokaal opgehaald.
De ouders krijgen de kans om de aanwezigheidslijst na te kijken. De maandelijkse afrekening gebeurt d.m.v. facturen, bij voorkeur te betalen via domiciliëring.

Wat moet je meegeven:
Voor woensdagnamiddagen en schoolvrije dagen moeten boterhammen meegegeven worden.
Voor kleuters moet eventueel reservekleding meegegeven worden.

Hoe worden de aanwezigheden berekend:
De halve uren worden geteld vanaf het ogenblik dat de kinderen binnenkomen. Het vertrekuur ’s ochtends is het officiële einduur van de opvang door Stekelbees.
Het aankomstuur ’s avonds is het uur waarop Stekelbees de opvang van de school overneemt.

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Stekelbees moet uw kind vanaf de eerste dag ingeschreven zijn. Op de gewone voor- en naschoolse opvangmomenten kan elk ingeschreven kind vrij gebruik maken van de opvang.
Op vakantiedagen en schoolvrije dagen werken wij met voorinschrijvingen.

Tarieven:
Zie brochure kinderopvang Stekelbees

Verminderingstarief:
Er is een vermindering voorzien voor gezinnen waarvan meer dan één kind is ingeschreven en regelmatig gebruik maakt van de opvang.

Een sociaal tarief kan worden aangevraagd bij de coördinator.

Verantwoordelijke kinderopvang:
Hilde Simons
Bogaardenlaan 8
3200 Aarschot
Tel: 016 / 44 13 35
Mail

Schoolvakanties van de komende schooljaren

Een overzicht van de vakanties voor dit schooljaar en de volgende website kan je vinden op de volgende website: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schoolvakanties

Principes van de schoolvakantieregeling

De vakantieregeling in het onderwijs berust op vaste principes, zodat begin- en einddatum van alle vakantieperiodes duidelijk zijn vastgelegd (Besluit van de Vlaamse regering van 17 april 1991).

Dit zijn de principes:

 • de zomervakantie begint op 1 juli en eindigt op 31 augustus.
 • de herfstvakantie begint de maandag van de week waarin 1 november valt en duurt 1 week. Indien 1 november op een zondag valt, dan begint de herfstvakantie op 2 november;
 • de kerstvakantie begint de maandag van de week waarin Kerstdag valt en duurt 2 weken. Indien Kerstdag op een zaterdag of zondag valt, dan begint de kerstvakantie op de maandag na Kerstdag;
 • de krokusvakantie begint de 7de maandag voor Pasen en duurt 1 week;
 • de paasvakantie begint de 1ste maandag van april en duurt 2 weken. Indien Pasen in de maand maart valt, begint de paasvakantie de maandag na Pasen (*) Indien Pasen na 15 april valt, begint de paasvakantie de 2de maandag voor Pasen. In dat laatste geval wordt de schoolvakantie met één verlofdag verlengd: paasmaandag.
 • Hemelvaartsdag en de dag nadien. (**) Opgelet: het verlengde weekend van Hemelvaart is enkel een vakantieperiode in het leerplichtonderwijs. In het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs geldt deze regeling niet. Omdat zaterdag in het volwassenenonderwijs, en zaterdag en zondag in het deeltijds kunstonderwijs lesdagen kunnen zijn, is de de vrijdag na Hemelvaartsdag niet automatisch een vakantiedag.
 • 11 november, 1 mei en pinkstermaandag zijn ook vakantiedagen, voor zover zij niet in een vakantieperiode vallen.